WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP REGIONALNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z przyjemnością informujemy, iż ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY K&R PROFIL, Tokarnia 272 F, 26-060 Chęciny realizuje projekt pt: „Wzrost konkurencyjności Z.P.H.U. K&R PROFIL s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów przeznaczonych dla budownictwa energooszczędnego”, który współfinansowany jest ze środków DZIAŁANIA 2.5 WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa K&R Profil poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do produkcyjnych, które umożliwią wprowadzenie na rynek nowych obecnie niedostępnych produktów. W ramach projektu planowanego do realizacji w okresie marzec 2017 - grudzień 2017 planowane jest wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji nowych listew, okapników i narożników moletowanych.

W rezultacie projektu wprowadzona zostanie innowacja procesowa (1 szt.), produktowa (3 szt.), nietechnologiczna (1 szt.), powstaną nowe miejsca pracy (5 etatów), wprowadzone zostaną nowe produkty dla jednej firmy. Przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie w formie dotacji, które uzupełni wkładem własnym w wysokości 495 783,95 zł.
Wartość całkowita projektu 1 339 303,95 zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 1 087 965,00 zł. Wartość dofinasowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 843 520,00 zł.

TOP