Wózek widłowy

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę Wózka widłowego typ podnośnikowy.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL zapraszam do złożenia oferty na dostawę Wózka widłowego typ podnośnikowy w ramach przedsięwzięcia: WZROST KONKURENCYJNOŚCI Z.P.H.U. K&R PROFIL S.C. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI NOWYCH PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DLA BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO.

Szczegóły związane z zakresem dostawy oraz przygotowaniem oferty zawarte zostały w poniższych dokumentach:

1.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 1 – Wzór formularza oferty
3.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 2 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 3 – Formularz wykazu podobnych dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat
5.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 4 – Projekt umowy
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 19.05.2017