Zaproszenie do składania ofert na dostawę systemu modułów do sklepu internetowego B2C oraz systemu B2B.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL zapraszam do złożenia oferty na dostawę systemu modułów do sklepu internetowego B2C oraz systemu B2B w ramach przedsięwzięcia: WZROST KONKURENCYJNOŚCI Z.P.H.U. K&R PROFIL S.C. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI NOWYCH PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DLA BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO.

Szczegóły związane z zakresem dostawy oraz przygotowaniem oferty zawarte zostały w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 6/2017 z dnia 05.07.2017r wraz z załącznikami.

Lista załączników:

1.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2017 z dnia 05.07.2017r.
2.  POBIERZ I WYDRUKUJ  – Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
3.  POBIERZ I WYDRUKUJ  – Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4.  POBIERZ I WYDRUKUJ  – Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
5.  POBIERZ I WYDRUKUJ  – Załącznik Nr 4 – Parametry funkcjonalne proponowanego systemu.
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 05.07.2017