Ogłoszenie sprzęt komputerowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL informujemy, iż w związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych z dnia 05.07.2017, do dnia 12.07.2017 (w wymaganym terminie) wpłynęła jedna ważna oferta z „Biurokomp” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Marcin Grajek, ul. Kielecka 34,
28-305 Sobków. Cena oferty wynosi 10.632,00 zł netto (13.077,36 zł brutto), termin wykonania do 10 dni od złożenia zamówienia. Tym samym złożona przez „Biurokomp” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Marcin Grajek, ul. Kielecka 34, 28-305 Sobków oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymała łączną ocenę punktową wynoszącą 80 punktów.
Mając powyższe na uwadze, udziela się zamówienia na dostawę na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych przedsiębiorstwu „Biurokomp” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Marcin Grajek, ul. Kielecka 34, 28-305 Sobków.

Załącznik do ogłoszenia:

1. ZOBACZ – Protokół z postępowania
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 17.07.2017