Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę systemu modułów do sklepu internetowego B2C oraz systemu B2B.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL informujemy, iż w związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę systemu modułów do sklepu internetowego B2C oraz systemu B2B z dnia 05.07.2017, do dnia 12.07.2017 (w wymaganym terminie) wpłynęła jedna ważna oferta z Pi-Art Agencja Wizerunkowo-Reklamowa Piotr Marczewski, ul. Paderewskiego 20 /26 lok. 7, 25-004 Kielce. Cena oferty wynosi 16.000,00 zł netto (16.000,00 zł brutto), termin wykonania do 10 dni od złożenia zamówienia. Tym samym złożona przez Pi-Art Agencja Wizerunkowo-Reklamowa Piotr Marczewski, ul. Paderewskiego 20 /26 lok. 7, 25-004 Kielce oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymała łączną ocenę punktową wynoszącą 80 punktów.
Mając powyższe na uwadze, udziela się zamówienia na dostawę systemu modułów do sklepu internetowego B2C oraz systemu B2B przedsiębiorstwu pi-Art Agencja Wizerunkowo-Reklamowa Piotr Marczewski, ul. Paderewskiego 20 /26 lok. 7, 25-004 Kielce.

Załącznik do ogłoszenia:

1. ZOBACZ – Protokół z postępowania
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 17.07.2017