Ogłoszenie na Oklejarki zakonczone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę OKLEJARKI DO LISTEW PCV PRZYOKIENNYCH oraz OKLEJARKI DO OKAPNIKA PCV.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL informujemy, iż w związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę Oklejarki do listew PCV przyokiennych oraz Oklejarki do okapnika PCV z dnia 13.04.2017 do dnia 28.04.2017 wpłynęła jedna ważna oferta z NEWECO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa. Cena oferty wynosi 148.000,00 zł netto (182.040,00 zł brutto) okres gwarancji na przedmiot dostawy wynosi 12 miesięcy. Tym samym złożona przez NEWECO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymała łączną ocenę punktową wynoszącą 100 punktów.
Mając powyższe na uwadze, udziela się zamówienia na dostawę Oklejarki do listew PCV przyokiennych oraz Oklejarki do okapnika PCV przedsiębiorstwu NEWECO Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa.

Załącznik do ogłoszenia:

1. ZOBACZ – Protokół z postępowania
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 25.05.2017