Ogłoszenie na Młynek zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę MŁYNKA DO TWORZYW SZTUCZNYCH.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL informujemy, iż w związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę młynka do tworzyw sztucznych z dnia 19.07.2017, do dnia 26.07.2017 (w wymaganym terminie) wpłynęła jedna ważna oferta z przedsiębiorstwa PHU Wartacz, ul. Kościerzyńska 21-23, 51-416 Wrocław. Cena oferty wynosi 8.000,00 zł netto (9.840,00 zł brutto), termin wykonania do 10 dni od dnia podpisania umowy. Tym samym złożona przez PHU Wartacz, ul. Kościerzyńska 21-23, 51-416 Wrocław oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymała łączną ocenę punktową wynoszącą 80 punktów.
Mając powyższe na uwadze, udziela się zamówienia na dostawę na dostawę młynka do tworzyw sztucznych przedsiębiorstwu PHU Wartacz, ul. Kościerzyńska 21-23, 51-416 Wrocław.
Załącznik do ogłoszenia:

1. ZOBACZ – Protokół z postępowania
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 27.07.2017