Ogłoszenie na Maszyny zakonczone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę LINII DO PRODUKCJI LISTWY PCV PRZYOKIENNEJ oraz LINII DO PRODUKCJI OKAPNIKA PCV.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL informujemy, iż w związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę LINII DO PRODUKCJI LISTWY PCV PRZYOKIENNEJ oraz LINII DO PRODUKCJI OKAPNIKA PCV z dnia 13.04.2017 do dnia 28.04.2017 wpłynęła jedna ważna oferta z przedsiębiorstwa POL-SERVICE Majcher Jacek, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 90. Cena oferty wynosi 618.000,00 zł netto (760.140,00 zł brutto) okres gwarancji na przedmiot dostawy wynosi 12 miesięcy. Złożona przez POL-SERVICE Majcher Jacek, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 90 oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymała łączną ocenę punktową wynoszącą 100 punktów.
Mając powyższe na uwadze, udziela się zamówienia na dostawę LINII DO PRODUKCJI LISTWY PCV PRZYOKIENNEJ oraz LINII DO PRODUKCJI OKAPNIKA PCV przedsiębiorstwu POL-SERVICE Majcher Jacek, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 90.

Załącznik do ogłoszenia:

1. ZOBACZ – Protokół z postępowania
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 25.05.2017