Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę LINIA DO PRODUKCJI NAROŻNIKA MOLETOWANEGO Z SIATKĄ.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL informujemy, iż w związku zaproszeniem do składania ofert na dostawę Linii do produkcji narożnika moletowanego z siatką z dnia 13.04.2017 do dnia 28.04.2017 wpłynęła jedna ważna oferta z Zakładu Wdrożeń Systemów Komputerowych i Automatyki Proces – System Andrzej Malej Ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź. Cena oferty wynosi 180.000,00 zł netto (221.400,00 zł brutto) okres gwarancji na przedmiot dostawy wynosi 12 miesięcy. Złożona przez Zakładu Wdrożeń Systemów Komputerowych i Automatyki Proces – System Andrzej Malej Ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź. oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymała łączną ocenę punktową wynoszącą 100 punktów.
Mając powyższe na uwadze, udziela się zamówienia na dostawę linii do produkcji narożnika moletowanego z siatką Zakładowi Wdrożeń Systemów Komputerowych i Automatyki Proces – System Andrzej Malej, ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź.

Załącznik do ogłoszenia:

1.  ZOBACZ  –  Protokół z postępowania
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 25.05.2017