Ogłoszenie na Kompresor zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę KOMPRESORA ŚRUBOWEGO.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL informujemy, iż w związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę kompresora śrubowego z dnia 06.07.2017, do dnia 13.07.2017 (w wymaganym terminie) wpłynęła jedna ważna oferta z LandReko Sp. z o. o. sp. k., ul. Przemysłowa 37, 26-052 Nowiny. Cena oferty wynosi 11.000,00 zł netto (13.530,00 zł brutto), termin wykonania do 4 dni od dnia podpisania umowy o realizację przedmiotu Zamówienia. Tym samym złożona przez ” LandReko Sp. z o. o. sp. k., ul. Przemysłowa 37, 26-052 Nowiny oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymała łączną ocenę punktową wynoszącą 100 punktów.

Dodatkowo złożone zostały oferty przez:
1) ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński, ul. Sosnowa 7, 43-100 Tychy,
2) ATMOS Chrást s. r. o., Plzeňská 149, 330 03 Chrást,
które z uwagi na nie spełnianie określonych w zapytaniu wymagań zostały odrzucone.
Mając powyższe na uwadze, udziela się zamówienia na dostawę kompresora śrubowego przedsiębiorstwu LandReko Sp. z o. o. sp. k., ul. Przemysłowa 37, 26-052 Nowiny.
Załącznik do ogłoszenia:

1. ZOBACZ – Protokół z postępowania
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 18.07.2017