Ogłoszenie na Chłodziarkę

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż
chłodziarki z odzyskiem ciepła.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL zapraszam do złożenia oferty na dostawę i montaż chłodziarki z odzyskiem ciepła w ramach przedsięwzięcia: WZROST KONKURENCYJNOŚCI Z.P.H.U. K&R PROFIL S.C. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI NOWYCH PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DLA BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO.

Szczegóły związane z zakresem dostawy oraz przygotowaniem oferty zawarte zostały w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 10/2017 z dnia 05.10.2017 r. wraz z załącznikami.

Lista załączników:

1.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Zapytanie ofertowe nr 10/2017 z dnia 05.10.2017 r.
2.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 3 – Wykazu podobnych dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat.
4.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 4 – Parametry techniczne / konfiguracja proponowanego urządzenia.
5.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
     6.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 6 – Projekt umowy.
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 05.10.2017