Ogłoszenie młynek do tworzyw sztucznych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę młynka do tworzyw sztucznych.

W imieniu ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO K&R PROFIL zapraszam do złożenia oferty na dostawę młynka do tworzyw sztucznych w ramach przedsięwzięcia: WZROST KONKURENCYJNOŚCI Z.P.H.U. K&R PROFIL S.C. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI NOWYCH PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DLA BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO.
Szczegóły związane z zakresem dostawy oraz przygotowaniem oferty zawarte zostały w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 9/2017 z dnia 19.07.2017r wraz z załącznikami.

Szczegóły związane z zakresem dostawy oraz przygotowaniem oferty zawarte zostały w poniższych dokumentach:

1.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2017 z dnia 19.07.2017r.
2.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
3.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
5.  POBIERZ I WYDRUKUJ  –  Załącznik Nr 4 – Parametry techniczne proponowanego sprzętu.
W imieniu Zamawiającego:
Właściciel
Krzysztof Kostecki
Robert Kostecki
dnia 19.07.2017